Projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc."

Mesto Prešov poskytlo v roku 2021 dotáciu vo výške 1 278,- Eur na projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc". Uvedená dotácia bola použitá na prevádzkové náklady.

Projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc."

Mesto Prešov poskytlo v roku 2020 dotáciu vo výške 902,- Eur na projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc". Uvedená dotácia bola použitá na prevádzkové náklady.

Projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc."

Mesto Prešov poskytlo v roku 2019 dotáciu vo výške 1 235,- Eur na projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc". Uvedená dotácia bola použitá na prevádzkové náklady.

Projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc."

Mesto Prešov poskytlo v roku 2018 dotáciu vo výške 1 571,- Eur na projekt "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc". Uvedená dotácia bola použitá na prevádzkové náklady.

Projekt sociálnej výdajni potravín

vydajna

Zriadili sme výdajňu potravín pre sociálne znevýhodnených, invalidných občanov, dôchodcov z nízkym príjmom a mnohodetné rodiny

PEAD - Európsky program

pead pead2

Spolu s charitatívnymi organizáciami sme rozdali cca 11 300 000 kg

Strediská:

Denný letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín

letny tabor letny tabor letny tabor letny tabor

Pomoc pri povodniach

povodne_1 povodne_2 povodne_3

Celoslovenská výtvarná súťaž žiakov špeciálnych základných škôl

“ Čo s prebytočnými potravinami ”
vytvarna_sutaz_1 vytvarna_sutaz_2 vytvarna_sutaz_3

Zbierky

zbierky_1 zbierky_2 zbierky_3

Práca s médiami a ocenenia

Práca s médiami a ocenenia 1 Práca s médiami a ocenenia 2 Práca s médiami a ocenenia 3

PBS v akcii

PBS v akcii 1 PBS v akcii 2 PBS v akcii 3
KONTAKT:

Potravinová banka Slovenska
Bočná 2
040 01 Košice

IČO:30 797 896
tel.:051 / 457 25 49
e-mail:urdzik@centrum.sk
web:www.pbs.sk